Telefonla Randevu - 168 Çağrı Merkezi

 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Kalite Denetimlerinde Kayseri ilinde en yüksek puanı Kayseri Hastanemiz aldı...

27.06.2015 Tarihli 29399 Sayılı Resmi Gazete’de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan SAĞLIKTA KALİTENİNİ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİĞİ Madde 6 (3) : “Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95 ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında Bakanlığa göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.” denmektedir.

Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş, bu sistemler aracılığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurumlarının performansları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiş olup; Kayseri ili içerisinde Kamu Hastaneleri ve 13 Özel Hastaneden hiçbiri 95 ve üzeri puan almamıştır. Kayseri Kızılay Hastanemiz 97 puan almıştır.

Hastane ve Tıp Merkezlerimiz