Telefonla Randevu - 168 Çağrı Merkezi

 Türk Kızılayı Sağlık Grubu V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresinde

18-21 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara ATO Congresium Merkezinde, Komşu ülkeler, Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar, Avrupa, Kuzey Afrika ülkeleri ve ABD’den gelen konuklarla birlikte yaklaşık 150 kişinin katılımıyla düzenlenen V. Sağlık Turizmi Kongresi,  Sağlık Turizmi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa PAÇ’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Sağlık Turizmi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa PAÇ; “Ülkemizde 2005 yılından itibaren sağlık turizmi söyleminin yükseldiğini ve birçok platformda konuşulmaya ve gelişmelerin başladığını,  böylesine bir ortam içerisinde çevresindekilerin telkinleriyle ve sektörün içerisinde yer alan kişilerle Sağlık Turizminin gelişti­rilmesi ve bu alanda farkındalığın oluşturulması amacıyla araştırma ve raporların hazırlanması için 2005 yılında Dr. Dursun Aydın’ın öncülüğünde Sağlık Turizmi Derneği’nin Ankara’da kurulduğundan” bahsetmiş ve nihai hedeflerinin; son yıllardaki sağlık hizmetlerindeki mükemmel gelişmele­ri, ülkemizin potansiyelini ve Sağlık Turizmi fırsatlarını tüm dünyaya duyurmak ve insanlığın hizmetine sunmak olduğunu” belirtti.

Kongre T.C.Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ'ın konuşması ile devam etti. Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ konuşmasında;  “Türkiye’nin artık dünya çapında özgün bir model olan “Sağlıkta Dönüşüm”ü daha da geliştirerek küresel sağlık gündemini oluşturmada liderler arasında yer alacağını, Dünya ile sağlık alanındaki işbirliğinin geliştirilerek arttırılacağını, Kamu-Özel Ortaklığı (KOO) modeli ile sağlık tesisleri, AR-GE birimleri, yüksek teknoloji merkezleri, sosyal yaşam alanları, sağlık bilimleri üniversitesi ve büyük rekreasyon alanlarının bir arada bulunduğu şehir hastanelerinin oluşturularak Sağlık Turizminde Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya bölgesinin merkezi olunmasının hedeflendiği, sonuç olarak, Sağlık alanında küresel değişime ayak uyduran değil, insana hizmeti amaç edinerek küresel değişime öncülük eden bir Türkiye hedeflendiğinden” bahsetti ve 4 dilde hizmet veren; 444 47 28 numaralı Uluslararası Hasta Destek Hattı açıldığını belirtti.

 

Sağlık Turizmi Kongresinde;

·         Sağlık Turizmine Genel Bakış

·         Sağlık Turizmi Destinasyonları ve iyi Uygulama Örnekleri

·         Sağlık Turizminde Pazar Ülkeler

·         Medikal (Tıp) Turizminde Kalite ve Özel Hastanelerin Rolü

·         Sağlık Serbest Bölgeleri/ Şehir Hastaneleri

·         Türkiye’de Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama

·         Sağlık Turizminde Aracı Kurumlar ve Seyahat Acenteleri

·         Sağlık Turizminin Finansal Boyutu Mesleki Zorunluluk Sigortası ve Avrupa Birliğinde Sınır Ötesi Hasta Direktifi

·         Termal Turizm ve Spa- Wellness

olmak üzere toplam 9 oturum gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu oturumlar da; ülkelerde kişi başına düşen milli gelir irdelenmiş, ayrıca yurt dışından gelen hastaların tedavi olmak için öncelikle direk uçuş olan şehir hastanelerini tercih ettikleri, başka ülkelerde tedavi olmak isteyen hastaların sırasıyla en çok Kalp Hastalıkları, Kanser, Kan Hastalıkları, Plastik Cerrahi ile Kas ve İskelet Hastalıkları için başvuru yaptığı ve Sağlık Turizminde Ortadoğu, körfez ülkeleri ve Rusya’nın Türkiye için büyük bir potansiyel olduğunun üstünde duruldu. Sağlık Turizminde özellikle Körfez Ülkelerinin Türkiye için önemli bir piyasa olacağının altı çizildi.

 

Özellikle gelişmiş ülkelerden gelerek Türkiye’yi tercih eden medikal turistlerin, kendi ülkelerinde ödeyecekleri tedavi ücretinin çok daha küçük bir kısmı ile güvenli ve etkili medikal tedavi hizmetlerini alabildiği, artan iletişim, ulaşım ve konaklama olanaklarının, tıbbi teknoloji ve uzmanlığın hızla endüstrileşmiş ülkelerin dışına da yayılması ve aynı kalitede daha ekonomik sunumun artması nedeniyle son yıllarda Türkiye’yi tercih eden medikal turist sayısında artışa yol açtığı belirtildi.

 

Türkiye’nin; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermekte olduğu, birçok özel hastanenin hizmet kalitesinin dünyaca ünlü akreditasyon kuruluşlarınca onaylandığı,  JCI (Joint Comissions International/Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile akredite edildiği ve 37 hastane, 3 laboratuvar, 1 nakil aracı ve 1 ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 42 sağlık kuruluşuyla Türkiye’nin dünyada ikinci sırada olduğu belirtildi.

Türkiye’nin verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yaklaşık 1milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazır olduğunu ve çok yakında ülkemizin Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacağının üzerinde duruldu.

Hastane ve Tıp Merkezlerimiz